GÜNAYDIN TUR & ÇİMEN TUR ADİ ORTAKLIĞI A.Ş. – HAVABUS
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

GÜNAYDIN TUR & ÇİMEN TUR ADİ ORTAKLIĞI A.Ş. – HAVABUS. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

işlenmektedir.
İlgili kişi olarak; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

A. Kişisel Veri İşleme Amacı, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Hukuki Sebep

Veri Toplama Yöntemleri

Müşterilerle İletişimin Sağlanması

Adı soyadı, telefon, e-posta.

m.5/2-c.

Müşterilerden talep ve ilgili firmalardan gelen bilgilerle (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Araç İçi Kamera Görüntüleri

Kamera görüntüleri

m.5/2-ç. m.5/2-f

Cihaz yazılımları üzerinden (Otomatik yollarla).

 

B. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması


Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Müşteri bilgilerin tutulması; müşterilerin ödeme yapması esnasında işlenen kişisel veriler,

Hizmet alınan bankalara aktarılmaktadır.

Cari kayıtların açılması ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler,

Hizmet alınan bankalara ve vergi dairelerine aktarılmaktadır.

Tahsilat süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler,

Hizmet alınan bankalara, finans kuruluşlarına, yeminli mali müşavirlere ve  denetim firmalarına aktarılmaktadır.

Müşteri iletişim bilgilerinin tutulması esnasında işlenen kişisel veriler,

Hizmet alınan bankalara, tedarikçi firmalara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Faturaların ödenmesi ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler,

Hizmet alınan denetim firmalarına ve hukuk bürolarına aktarılmaktadır.

C. İlgili Kişinin Hakları
Müşterilerimiz, Şirketimize başvuruda bulunarak;

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

D. Veri Sorumlusunun Kimliği
İnternet Adresi           :https://havabus.com
Telefon Numarası      :444 26 56
E-Posta Adresi           :kvkk@havabus.com
Adres                          :Kocatepe Mah. Lamartin Caddesi Demircioğlu İş Merkezi No:40 7.Kat Taksim/İstanbul
Kep Adresi                 :gunaydincimen@hs03.kep.tr


Anasayfa